Esmaspäev, 4. detsember 2017

MADU TUND 3
Lapse eesmärgid: 
  • oskab ehitada erineva kuju ja suurusega madusid;
  • oskab loendada legonupukesi.Esmaspäev, 27. november 2017

MAAKONDLIK ÕPPEPÄEV

Järvamaa lasteaiaõpetajate maakondlikul robootika õppepäeval esitlesin  töökogemust -  läbiviidud lõimitud tegvevusi Bee-Bot haridusrobotiga. Kohal olid õpetajad kuuest lasteaiast.

Esitlusele järgnes tegevus lastega rühma reeglite teemal.
Tegevuse eemärgid:
·  oskab kirjeldada viisakat, sõbralikku käitumist ja sõbraks olemist;
  • püüab hinnata enese käitumist;
  • suudab kuulata kaaslast teda katkestamata;
  • programmeerib haridusrobot Bee-Boti soovitud kohani alusmatil.


Reede, 24. november 2017

ROBOTEXI TÖÖTOAD DASH JA DOT NING LEGO WEDO2 MILO

Täna külastasime Euroopa suurimat robootikasündmust Robotexi, et osaleda töötubades ning külastada tehnoloogianäitust. Anneli  Mõtsmees tutvustas Dashi ja Doti kasutamise võimalusi õppetegevuses. Programmeerisime Dashi liikuma ja Doti reageerima Wonderi ja Blokcly äppidega.

TEADUSROBOT MILO SEIKLUSED (LEGO Education WeDo 2.0)
Töötoas ehitasime LEGO Education WeDo 2.0 komplektiga robot Milo ja programmeerisime ta liikuma.
BEE-BOT JA KODULOOMAD

Tunni eesmärgid lapsest lähtuvalt:
      Teab tuntumaid koduloomi ja nende eluasemeid.
      Oskab planeerida ja sõnastada oma tegevust.
      Orienteerub tasapinnal (ruuduline alusmatt).
    Saab eduelamuse programmeerides mesilase teekonda.


      Tegevus koduloomadega matil oli päris keerukas, kuna eesmärgiks oli programmeerida Bee-Bot viima valitud looma järelkäruga ainult mööda teed. Sooritada tuli pöördeid vasakule ja paremale.


Esmaspäev, 20. november 2017

BEE-BOT MESIKÄPPADEL KÜLAS

Täna läks Bee-Bot esimest korda külla meie lasteaia peaaegu kõige väiksemate laste juurde. Bee-Bot haridusroboti kaasabil kinnistati eelmise nädala koduloomade tundmise teemat. Väikeste Mesikäppade tähelepanu haaras kohe  mesimumm roboti liikumine ja helisignaalid. Lapsed mõistsid, et mumm hakkab liikuma siis kui noolenupukest vajutada. Õpetaja Maiu ja assistent Tiia leidsid, et ka juba kahe aastaste lastega on Bee-Botiga erinevaid tegevusi võimalik  rakendada.Reede, 17. november 2017

BBE-BOTID METSAOTTIDEL KÜLAS

Täna kutsus Bee-Botid külla Metsaottide rühma õpetaja Saidi. Õpetaja Saidi näitas noolekaartidega kuidas Bee-Boti programmeerida. Bee-Botid tekitasid rühmas palju elevust ning lapsed jäid ootama järgmist korda.

Pühapäev, 5. november 2017

MADU TUND 2

Eesmärgid:
Mõistab arvude 3, 5 koostist.

Keskendub 3, 5  kaupa rühmitamisele.
Oskab välja töötada plaani või konkreetse lähenemise probleemi
lahendamiseks.
Ehitab legoklotsidest ette antud juhiste järgi mudeli.Neljapäev, 26. oktoober 2017

LEGO ROHKEM MATEMAATIKAT KLOTSIDE TUTVUSTAMINE

Täna tutvustasin Türi Lasteaia robootika töögrupi liikmetele LEGO harivate klotside komplekti Rohkem Matemaatikat . Rohkem matemaatikat on LEGO Education sarja toode, mis on suunatud käed‐külge põhimõttel matemaatiliste probleemide lahendamiseks. Koos tegime läbi koolieelikutele sobivaid teemasid : madu, liblikas, kanad.

Rohkem saab lugeda õppevahendi kohta siit: http://www.taccle3.eu/eesti/wp-content/uploads/sites/7/2016/04/LEGO_MoreToMath.pdf

Õppevahendi juurde kuulub MathBuilder tarkvara, mis sisaldab inglisekeelseid kõiki tunnimaterjale ja võimaldab digitaalsete LEGO mudelite loomist ning uute materjalide koostamist. Tarkvara saab alla laadida siit: https://education.lego.com/en-us/downloads

Lapsed klotse sorteerimas:


Teisipäev, 24. oktoober 2017

BEE-BOT JA KODULINN TÜRI

Koduvalla nädalal said lapsed Bee-Boti programmeerida liikuma Türi linna tuttavate hoonetega matil.
Eesmärgid:
Teab ja nimetab Türi tuntumaid asutusi.
Räägib, kes selles asutuses töötavad.
Programmeerib mesilasroboti täringuga veeretatud asutuse pildile.
Teeb koostööd.
Pühapäev, 15. oktoober 2017

BEE BOT JA GEOMEETRILISED KUJUNDID

Bee Bot ja geomeetrilised kujundid

Tunni eesmärgid:
1.      Võrdleb ja kinnistab geomeetrilisi kujundeid (ring, ruut, kolnurk, ristkülik) ja värvusi.
2.      Kinnistab matemaatilisi mõisteid suurem- väiksem.
3.      Õpib mänguliselt omandama programmeerimise algteadmisi, programmeerides Bee Bot ja Blue Botile lihtsat teekonda.
4.      Arendab loogilist mõtlemist ning matemaatilisi ja eneseväljenduse oskusi.
5.      Õpib arvestama eakaaslasega. Areneb koostööoskus.
6.      Oskab oma tegevust ette planeerida ja sõnastada.
7.      Orienteerub tasapinnal.
Pühapäev, 8. oktoober 2017

HÄÄLIKU LEIDMINE SÕNAS

HÄÄLIKU (TÄHE) LEIDMINE SÕNAS

Laps leiab  tähekaardil vastava häälikuga pildi. Häälib sõna.
Programmeerib Bee-Boti vastavale pildile.
Neljapäev, 5. oktoober 2017

LEGO ROHKEM MATEMAATIKAT TUND 1

Tegime algust haridusliku Lego More to Math ehk Lego Rohkem Matemaatikat õppekomplektiga.
Komplektis olevate LEGO kujukeste Maxi ja Miaga õpivad lapsed lihtsamate matemaatiliste ülesannete lahendamist.
Esimene tegevus nr 1: Madu
Tegevused toimusid väikestes gruppides.
Eelnevalt on lastega vesteldud madude elupaikkadest, liikumisviisidest, toitumisest jne.
Eesmärgid:
  • Suudab ehitada täpse pikkusega madusid.
  • Oskab loendada lego klotsidel olevaid nupukesi 10 ja rohkem.
  • Kinnistab matemaatilisi mõisteid: kui pikk; pikem kui. 
  • Tunneb ja  oskab kirjutada numbreid.
  • Mõõdab pikkust kokkulepitud mõõtevahendiga (lego klotsi nupukesed).