Neljapäev, 26. oktoober 2017

LEGO ROHKEM MATEMAATIKAT KLOTSIDE TUTVUSTAMINE

Täna tutvustasin Türi Lasteaia robootika töögrupi liikmetele LEGO harivate klotside komplekti Rohkem Matemaatikat . Rohkem matemaatikat on LEGO Education sarja toode, mis on suunatud käed‐külge põhimõttel matemaatiliste probleemide lahendamiseks. Koos tegime läbi koolieelikutele sobivaid teemasid : madu, liblikas, kanad.

Rohkem saab lugeda õppevahendi kohta siit: http://www.taccle3.eu/eesti/wp-content/uploads/sites/7/2016/04/LEGO_MoreToMath.pdf

Õppevahendi juurde kuulub MathBuilder tarkvara, mis sisaldab inglisekeelseid kõiki tunnimaterjale ja võimaldab digitaalsete LEGO mudelite loomist ning uute materjalide koostamist. Tarkvara saab alla laadida siit: https://education.lego.com/en-us/downloads

Lapsed klotse sorteerimas:


Teisipäev, 24. oktoober 2017

BEE-BOT JA KODULINN TÜRI

Koduvalla nädalal said lapsed Bee-Boti programmeerida liikuma Türi linna tuttavate hoonetega matil.
Eesmärgid:
Teab ja nimetab Türi tuntumaid asutusi.
Räägib, kes selles asutuses töötavad.
Programmeerib mesilasroboti täringuga veeretatud asutuse pildile.
Teeb koostööd.
Pühapäev, 15. oktoober 2017

BEE BOT JA GEOMEETRILISED KUJUNDID

Bee Bot ja geomeetrilised kujundid

Tunni eesmärgid:
1.      Võrdleb ja kinnistab geomeetrilisi kujundeid (ring, ruut, kolnurk, ristkülik) ja värvusi.
2.      Kinnistab matemaatilisi mõisteid suurem- väiksem.
3.      Õpib mänguliselt omandama programmeerimise algteadmisi, programmeerides Bee Bot ja Blue Botile lihtsat teekonda.
4.      Arendab loogilist mõtlemist ning matemaatilisi ja eneseväljenduse oskusi.
5.      Õpib arvestama eakaaslasega. Areneb koostööoskus.
6.      Oskab oma tegevust ette planeerida ja sõnastada.
7.      Orienteerub tasapinnal.
Pühapäev, 8. oktoober 2017

HÄÄLIKU LEIDMINE SÕNAS

HÄÄLIKU (TÄHE) LEIDMINE SÕNAS

Laps leiab  tähekaardil vastava häälikuga pildi. Häälib sõna.
Programmeerib Bee-Boti vastavale pildile.
Neljapäev, 5. oktoober 2017

LEGO ROHKEM MATEMAATIKAT TUND 1

Tegime algust haridusliku Lego More to Math ehk Lego Rohkem Matemaatikat õppekomplektiga.
Komplektis olevate LEGO kujukeste Maxi ja Miaga õpivad lapsed lihtsamate matemaatiliste ülesannete lahendamist.
Esimene tegevus nr 1: Madu
Tegevused toimusid väikestes gruppides.
Eelnevalt on lastega vesteldud madude elupaikkadest, liikumisviisidest, toitumisest jne.
Eesmärgid:
  • Suudab ehitada täpse pikkusega madusid.
  • Oskab loendada lego klotsidel olevaid nupukesi 10 ja rohkem.
  • Kinnistab matemaatilisi mõisteid: kui pikk; pikem kui. 
  • Tunneb ja  oskab kirjutada numbreid.
  • Mõõdab pikkust kokkulepitud mõõtevahendiga (lego klotsi nupukesed).
Kolmapäev, 4. oktoober 2017

INDIVIDUAALNE TEGEVUS: TEISE KEELE ÕPPIMINE

Mesimumm põrandaroboteid saab ideaalselt kasutada õpitud sõnavara kordamisel ja kinnistamisel.
Valdkonnad: eesti keel kui teine keel; robootika
Individuaalne tegevus: värvilised lehed ja viljad
Eesmärgid:

  • Osutab vastvava värvusega lehele või objektile.
  • Ütleb: see leht on punane; see on tammetõru jne.
  • Kinnistab õpitud värvusi.
  • Programmeerib Bee-Boti vastavale pildikaardile.