Laupäev, 27. jaanuar 2018

BEE-BOT JA KOLM PÕRSAKEST

Eesmärgid:
·        annab edasi tuttava muinasjutu sündmuste järgnevust ning tegelaste käitumist täiskasvanu suunavate küsimuste abil;

·         jutustades seob lausungeid peamiselt sõnadega: ja, siis, ja siis;
·         kinnistab oma oskusi programmeerides haridusrobot Bee-Boti teekonda.
ÕPIME BEE-BOTI ABIGA LINDE TUNDMA

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva ootel võtsime osa Huvitava Bioloogia Kooli lasteaialaste linnuteemaliste lühinäidendite konkursist "Pöialpoiss peab sünnipäeva".
http://www.huvitavbioloogia.ee/projektid/poialpoisi-konkurss
Selle raames valmis ka lastele lindude teemaline tegevus.
Eesmärgid:
·         Teab ja nimetab talvituvaid linnuliike (pöialpoiss, sinitihane, varblane, rähn, leevike, rasvatihane)
·         Loeb või veerib linnu nimetuse ning programmeerib Bee-Boti vastava linnu pildi juurde.
·         Mõistab, et külmal talvel tuleb linde toita.

·         Teab, mida lindudele talvel lisasöögiks anda.


Kolmapäev, 17. jaanuar 2018

12 KUUD

Eesmärgid:

  • Laps teab arvude 1-12 järjestust.
  • Laps õpib kuude nimetusi ja järjestust (näidis seinal).
  • Laps eristab aastaaegu.
  • Laps programmeerib Bee-Boti koos järelkäruga vastva kuu juurde.